TK của D3A được giới thiệu trên Green Buildings của Nga (Số 03/2015)

Tạp chí Green Buildings của Nga giới thiệu về phương án cái tạo nhà hàng bên bờ biển Eland Four Seasons Nha Trang của D3 Architecture trong số 03/2015 với tiêu đề Improving Connectivity.

D3 Architecture-1(s)

D3 Architecture-2(s)

D3 Architecture-3(s)

D3 Architecture-4(s)

On line news as:

http://green-buildings.ru/en/vosstanovit-vzaimosvyazi