Gurgaon Hills, India

Dự án làm việc cho SCDA Architects (Singapore): Gurgaon Hills Project

. Dự án Gurgaon Hills

. Vị trí: Delhi, India

.CĐT: Ireo, India

. Kiến trúc sư: SCDA Architects (kts Đoàn Dzũng là một trong các thành viên chính của nhóm thiết kế)

. Hình ảnh thuộc Ireo, website của dự án: http://www.ireoworld.com/Gurgaonhills/

Gurgaonhills_brochure_Page_03

Gurgaonhills_brochure_Page_08

Gurgaonhills_brochure_Page_04

Gurgaonhills_brochure_Page_02

Gurgaonhills_brochure_Page_05

13

Ireo Gurgaon Hills Floor Plan - 3 Bedroom Unit Indicative LayoutIreo Gurgaon Hills Floor Plan - 4 Bedroom Unit Indicative Layout

 

D3A

MST: 0311 806 018

Địa chỉ: 160 Nguyễn Văn Quỳ. Phú Thuận. Q7. HCM

Email: d3a.hcm@gmail.com

Mobile: 0945 293 005

https://www.facebook.com/pages/D3-Architecture/300543126697473