GIẢI NHẤT / AN GIANG

Cùng với ADX Architects (Singapore), chúng tôi vinh dự giành được giải nhất trong cuộc thi tuyển chọn phương án thiết kế Sao Mai Complex tại thành phố Long Xuyên tỉnh An Giang.

Giai nhat hoi thi Sao Mai Complex