Ebook: Thinking Architecture

D3A chúng tôi xin chia sẻ quyển sách rất hay dành cho mọi người quan tâm đến kiến trúc.

Link dưới để xem sách đầy đủ, định dạng PDF. Người có điều kiện mua sách gốc nhé.

(Chúng tôi không thể để link do bản quyền. Hãy email chúng tôi tại d3a.hcm@gmail.com để nhận sách nhé)