Ebook: Architecture Form, Space, and Order

Link download ebook đầy đủ định dạng PDF:

(Chúng tôi không thể để link do bản quyền. Hãy email chúng tôi tại d3a.hcm@gmail.com để nhận sách nhé)

Đây là một quyển sách lý thuyết kiến trúc rất hay, được xuất bản từ năm 1975. Điều thú vị là sách sử dụng các hình minh họa và rất nhiều ký họa của giáo sư Francis D.K. Ching. Sưu tập để chia sẻ tới mọi người cùng tham khảo