Ebook: 10×10=100 Architects, Tập 1

Sách tuyển chọn công trình của 100 kiến trúc sư do 10 nhà phê bình thực hiện.

Xem và download từ thư viện của d3a:

(Chúng tôi không thể để link do bản quyền. Hãy email chúng tôi tại d3a.hcm@gmail.com để nhận sách nhé)