Dwell: Best Homes In America

Bối cảnh địa phương, công nghệ xây dựng, khả năng sản xuất và cung cấp vật liệu, … làm thành sự khác nhau trong cách thiết kế xây dựng nhà ở tại các nước. Tham khảo nhà Mỹ xem hấp dẫn không?!

Link download PDF version:

(Chúng tôi không thể để link do bản quyền. Hãy email chúng tôi tại d3a.hcm@gmail.com để nhận sách nhé)