Cau Giay Complex

Tư vấn thiết kế: Surbana Corp (Singapore)

KTS Đoàn Dzũng tham gia thiết kế

 

Slide 1

 

Slide 1